พระนางพญา
พระนางพญา พิษณุโลก สัญลักษณ์ความงามแห่งศิลปะปราสาท

พระนางพญา ต้นกำเนิดของชื่อ “พระนางพญา” ชื่อ “พระนางพญา” น่าจะมาจากสถานที่ที่พบพระนางพญานั้น เมื่อเรียกชื่อวัดนางพญาจึงเรียกว่า “วัดนางพญา” ตามที่ปรากฏในประวัติศาสตร์

ผู้สร้างพระนางพญาและความเชื่อ

คิดว่าผู้สร้างพระนางพญาคือพระวิสุทธิกัสสตรี ภราดีของมหาธรรมราชา และเป็นมารดาของพระเจ้านเรศวรมหาราช พระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระนางพญาได้สร้างพระนางพญาขึ้นในช่วงการปฏิสังขรณ์ของวัดราชบูรณะ ระหว่างปี 1547 – 1557 ภายในเมืองพิษณุโลก ที่เป็นเมืองหลวงในสมัยนั้น พระวิสุทธิกัสสตรีมีตำแหน่งเป็นผู้ปกครองเมืองสองเมือง และเป็นมหาธรรมราชาในดินแดนของอาณาจักรอยุธยา

ความเป็นเอกลักษณ์ของพระนางพญา

พระนางพญาได้รับความผลัดศีรษะจากศิลปะพุทธแบบสุโขทัยที่มีความเป็นเอกลักษณ์อย่างชัดเจน ภายในภาพพระนางพญานั้น สัดส่วนและรูปทรงมีความโดดเด่นมากเมื่อเปรียบเทียบกับพระพุทธรูปสุโขทัย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องขนาด รูปทรง หรือศิลปะ สามารถกล่าวได้ว่า การสร้างพระนางพญานั้นเป็นการสืบทอดศิลปะสุโขทัยที่แท้จริงในรูปของพระเครื่อง โดยไม่มีการบิดเบือน

พระนางพญามีทั้งหมด 7 พิมพ์ได้แก่
พระนางพญา พิมพ์เข่าโค้ง

พระนางพญา พิมพ์เข่าโค้ง

พระนางพญา พิมพ์เข่าตรง

พระนางพญา พิมพ์เข่าตรง

 พระนางพญา พิมพ์อกนูนใหญ่

 พระนางพญา พิมพ์อกนูนใหญ่

พระนางพญา พิมพ์อกนูนเล็ก

พระนางพญา พิมพ์อกนูนเล็ก

พระนางพญา พิมพ์สังฆาฏิ

พระนางพญา พิมพ์สังฆาฏิ

พระนางพญา พิมพ์อกแฟบ

พระนางพญา พิมพ์อกแฟบ

พระนางพญา พิมพ์พิเศษ

พระนางพญา พิมพ์พิเศษ